Roman Darowski

Roman DarowskiCorresponding author
Philosophy of the Jesuits in Lithuania since the 16th until the 18th Century
Issues » 12/2 - Fall 2007 » Articles
Roman DarowskiCorresponding author
The Polish Contribution to World Philosophy
Issues » 14/2 - Fall 2009 » Articles
Roman DarowskiCorresponding author
Stanisław Janeczek: Edukacja oświeceniowa a szkoła tradycyjna. Z dziejów kultury intelektualnej i filozoficznej
Issues » 14/2 - Fall 2009 » Book Reviews
Roman DarowskiCorresponding author, Zbigniew WróblewskiCorresponding authorORCID id and Jolanta KoszteynCorresponding author
In memoriam Piotr Lenartowicz SJ (1934–2012)
Biography, Publications by Roman Darowski SJ, An Interview with Prof. Piotr Lenartowicz conducted by Zbigniew Wróblewski
Issues » 17/1 - Spring 2012 » Obituaries
Roman DarowskiCorresponding author
Roman Darowski: Filozofia Jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku
Issues » 17/2 - Fall 2012 » Summaries
Roman DarowskiCorresponding author
Roman Darowski. Philosophical Anthropology
Outline of Fundamental Problems. Author’s summary
Issues » 19/1 - Spring 2014 » Book Reviews & Summaries
Roman DarowskiCorresponding author
Giuseppe Angiolini SJ (1747–1814), profesor filozofii w Akademii Połockiej
Issues » 11 - 2006 » Articles
Roman DarowskiCorresponding author
Giuseppe (Joseph) Angiolini, S.J. (1747–1814), Professor of Philosophy at The Polotsk Academy
Issues » 11 - 2006 » Articles
Roman DarowskiCorresponding author
Prof. Stanisław Ziemiański S.J. On the Occasion of His Seventy-Fifth Birthday
Issues » 11 - 2006 » Reports
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author, Roman DarowskiCorresponding author and Editors
Bogdan Lisiak SJ: Adam Adamandy Kochański (1631-1700). Studium z dziejów filozofii i nauki w Polsce w XVII wieku
Issues » 11 - 2006 » Book Reviews
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author, Roman DarowskiCorresponding author and Editors
Bogdan Lisiak, ed.: Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657–1699)
Issues » 11 - 2006 » Book Reviews
Roman DarowskiCorresponding author
Jakub Gorczyca. Zarys etyki fundamentalnej
Być dla drugiego
Issues » 20/1 - Spring 2015 » Book Reviews
Roman DarowskiCorresponding author
Vincentius Buczyński, S.J. (1789-1853), on the Way to a Revival of Thomism
Issues » 10 - 2005 » Articles
Roman DarowskiCorresponding author
On the Occasion of his Seventieth Year
Issues » 10 - 2005 » Reports
Roman DarowskiCorresponding author
Józef Alojzy Dmowski SJ (1799-1879) Precursor of the Renewal of Thomism
Issues » 9 - 2004 » Articles
Roman DarowskiCorresponding author
Prof. Jan Popiel SJ (1914-2003)
Issues » 9 - 2004 » Reports
Roman DarowskiCorresponding author
Jan Gerardinus SJ (1563-1606), jezuita belgijski, profesor filozofii w Polsce
Issues » 8 - 2003 » Articles
Roman DarowskiCorresponding author
Foreword
Issues » 1 – 1996 » Articles
Roman DarowskiCorresponding author
Paul Siwek SJ (1893-1986), philosophe et psychologue
Issues » 1 – 1996 » Articles
Roman DarowskiCorresponding author
La Philosophie des jésuites en Pologne du XVIᵉ au XVIIIᵉ siècle
Essai de synthèse
Issues » 2 – 1997 » Articles
Roman DarowskiCorresponding author
Ignacy Dec. Transcendencja człowieka w przyrodzie [Transcendance de I'homme dans le monde]
Issues » 2 – 1997 » Book Reviews
Roman DarowskiCorresponding author
Ignacy Dec. Dwie antropologie. Tomaszowa i Marcelowa teoria człowieka [Deux anthropologies. La théorie de Thomme de Thomas d'Aquin et de Marcel]
Issues » 2 – 1997 » Book Reviews
Roman DarowskiCorresponding author
Pedro Viana SJ (1549-1609) et son activité de philosophe en Lituanie
Issues » 3 – 1998 » Articles
Roman DarowskiCorresponding author
L'activité philosophique de Diego Ortiz (1564-1625) en Pologne et en Lituanie
Issues » 4 – 1999 » Articles
Roman DarowskiCorresponding author
Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku
Issues » 5 – 2000 » Articles
Roman DarowskiCorresponding author
Adrian Miaskowski SJ (1657-1737) jako filozof
Issues » 6 – 2001 » Articles
Roman DarowskiCorresponding author
Professor Jan Sieg SJ (1919-2001) - In Memoriam
Issues » 7 – 2002 » Articles
Roman DarowskiCorresponding author
Tadeusz Ślipko SJ
Biographisch-bibliographische Daten und philosophische Einsichten
Issues » 7 – 2002 » Articles

Authors »