Roman DarowskiCorresponding author

The Polish Contribution to World Philosophy

Article
14/2 - Fall 2009, pages 217-245
Date of online publication: 15 November 2009
Date of publication: 01 November 2009

Abstract

The article features several Polish philosophers and their contributions to world philosophy. Matthew of Kraków wrote the Rationale divinorum operum or the Rationality of Divine Works in which he discussed the philosophy of Plato and Saint Augustine on devil and created views on philosophical anthropology. Andrzej Frycz Modrzewski wrote five books on reformation during the Renaissance. Marcin Śmiglecki was a professor at the Vilnius Academy and wrote books on logic and metaphysics.

Keywords

Cite this article

Darowski, Roman. “The Polish Contribution to World Philosophy.” Forum Philosophicum 14, no. 2 (2009): 217–45. doi:10.35765/forphil.2009.1402.18.

Bibliography

Andrzejewski, Bolesław, and Roman Kozłowski, eds. Słownik filozofów polskich. Poznań: Wydawnictwo. Naukowe UAM, 2006.

Coniglione, Francesco, Roberto Poli, and Jan Woleński, eds. Polish Scientific Philosophy: The Lvov-Warsaw School. Amsterdam: Rodopi, 1993.

Coreth, Emerich, Walter Martin Neidl, and Georg Pfligersdorffer, eds. Christliche Philosophie im katholischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts. Vol. 2, Rückgriff aus scholastisches Erbe. Graz: Styria, 1988.

Czerkawski, Jan. “Filozofia polska do końca XVIII wieku.” In Wkład Polaków do kultury świata: praca zbiorowa, edited by Mieczysław Albert Krąpiec, Piotr Taras, and Jan Turowski, 163–175. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1976.

Darowski, Roman. Studies in the Philosophy of the Jesuits in Poland in the 16th to 18th Centuries. Kraków: “Ignatianum” School of Philosophy and Education, 1999.

Dyboski, Roman. Poland in World Civilization. Edited by Ludwik Krzyżanowski. New York: J. M. Barrett, 1950.

Dziedzic, Anna, ed. Historia filozofii polskiej: dokonania—poszukiwania—projekty. Warszawa: Semper, 2007.

Górniak-Kocikowska, Krystyna. “Poland.” In Encyclopedia of Phenomenology, edited by Lester Embree et al., 537–543. Dordrecht: Kluwer, 1997.

Janeczek, Stanisław. “Philosophy at the Catholic University of Lublin (KUL). Trends—People—Ideas.” Forum Philosophicum 5 (2000): 7–20.

Jordan, Zbigniew A. Philosophy and Ideology; The Development of Philosophy and Marxism-Leninism in Poland Since the Second World War. Dordrecht, Holland: Reidel, 1963.

Kwaśniewski, Krzysztof, and Lech Trzeciakowski eds. Polacy w historii i kulturze krajów Europy zachodniej: słownik biograficzny. Poznań: Instytut Zachodni, 1981.

Kuderowicz, Zbigniew. Das philosophische Ideengut Polens. Bonn: Bouvier, 1988.

Mackiewicz, Witold, ed. Polska filozofia powojenna. 3 Vols. Warszawa: Witmark, 2001–2005.

Nieznański, Edward. “Polen.” In Christliche Philosophie im katholischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts, edited by Emerich Coreth, Walter Martin Neidl, and Georg Pfligersdorffer, vol. 2, Rückgriff aus scholastisches Erbe, 804–823. Graz: Styria, 1988.

Porębski, Czesław. Polish Value Theory: Five Lectures with Texts. Cracow: Jagiellonian University Press, 1996.

Skoczyński, Jan, ed. Polskie etos i logos. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008.

Stępień, Antoni B. “Filozofi a polska w wiekach XIX i XX.” In Wkład Polaków do kultury świata: praca zbiorowa, edited by Mieczysław Albert Krąpiec, Piotr Taras, and Jan Turowski, 177–191. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1976.

Szmyd, Jan, ed. Wizerunki filozofów i humanistów polskich: wiek XX. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 2000.

Woleński, Jan. “Philosophy.” In The Polish Cultural and Scientific Heritage at the Dawn of the Third Millennium: Collective Work, edited by Edward Szczepanik, 319–343. London: Polish Society of Arts and Sciences Abroad, 2003.

Copyright