11 - 2006

Cover

The papers in the issue: Tadeusz Ślipko, “The Concept of Value in the Ethical Thought of Cardinal Karol Wojtyła”; Mieczysław Albert Krąpiec, “Knowledge and Reality”; Piotr Lenartowicz, “O empirycznych przesłankach pluralizmu bytowego”; Remigiusz Król, “The Origins of Human Being. A Theory of Animation According to Tadeusz Ślipko”; Piotr Aszyk, “The Philosophical Concepts in Ryszard Otowicz’s Bioethics”; Janusz Salamon, “Philosophical Problems with Disembodied Existence and Survival of Death”; Stanisław Ziemiański, „Ruch unieruchomiony”; Vincent G. Potter, “Peirce o ‘substancji’ i ‘fundamentach’”; Henryk Majkrzak, “Amore, amicizia e carità in san Tommaso d'Aquino”; Karol Gierdojć, “Einführung in die politische Theorie Eric Voegelins”; Vladislav Arzhanukhin, “Puti Russkoy Skholastiki” (Russian and Polish version); Aleksandra Macintosh, “Shestov's Quest for Certainty of Faith”; Roman Darowski, “Giuseppe Angiolini SJ (1747–1814), profesor filozofii w Akademii Połockiej” (Polish and English version); Giuseppe Angiolini, “Wykłady filozoficzne do użytku studentów Akademii Połockiej”; Franciszek Bargieł, “Ordinatio pro studiis superioribus u jezuitów w połowie XVII wieku”.

 • actualite
 • souspartieArticles
  • article
   Tadeusz ŚlipkoCorresponding author
  • article
   Mieczysław Albert KrąpiecCorresponding author
  • article
   Piotr LenartowiczCorresponding author
  • article
   Remigiusz KrólCorresponding author
  • article
   Piotr AszykCorresponding author
  • article
   Janusz SalamonCorresponding author
  • article
   Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
  • article
   Vincent G. PotterCorresponding author
  • article
   Henryk MajkrzakCorresponding author
  • article
   Karol GierdojćCorresponding author
  • article
   Vladislav ArzhanukhinCorresponding author
  • article
   Vladislav ArzhanukhinCorresponding author
  • article
   Aleksandra MacintoshCorresponding author
  • article
   Roman DarowskiCorresponding author
  • article
   Roman DarowskiCorresponding author
  • article
   Franciszek Bargieł and Giuseppe AngioliniCorresponding author
  • article
   Franciszek BargiełCorresponding author
 • souspartieReports
  • article
   Robert JanuszCorresponding authorORCID id
  • article
   Roman DarowskiCorresponding author
 • souspartieBook Reviews
  • article
   Piotr LenartowiczCorresponding author
  • article
   Grzegorz HołubCorresponding authorORCID id
  • article
   Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
  • article
   Józef BremerCorresponding authorORCID id
  • article
   Stanisław LeśniakCorresponding author
  • article
   Robert JanuszCorresponding authorORCID id
  • article
   Jerzy MachnaczCorresponding author
  • article
   Roman DarowskiCorresponding author, Editors and Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
  • article
   Roman DarowskiCorresponding author, Editors and Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
  • article
   Stanisław GłazCorresponding author
  • article
   Józef BremerCorresponding authorORCID id