9 - 2004

Cover

The papers in the issue: Janusz Salamon, “On Cognitive  Validity of Religious Experience”; Hans-Dieter Mutschler, “Kann ‘Form’ durch ‘Information’ ersetzt werden?”; Erich J. Heindl, “Anmerkungen zu Nietzsche unter Berücksichtigung seiner progressiven Paralyse”; Stanisław Ziemiański, “Jedna czy wiele dusz?”; Jolanta Koszteyn, “Problem pochodzenia dusz ludzkich. Refleksje na temat artykułu Stanisława Ziemiańskiego pt. Jedna czy wiele dusz?”; Stanisław Ziemiański, “Kilka uwag w związku z Refleksjami Jolanty Koszteyn”; Piotr Aszyk, “Opinie wczesnochrześcijańskich i scholastycznych myślicieli na temat decyzji pacjenta o rezygnacji z interwencji medycznych”; Tadeusz Ślipko, “Poglądy etyczne Mariana I. Morawskiego SJ”; Mikołaj Krasnodębski, “Teoria intelektu możnościowego i jej konsekwencje w kontekście polemiki Tomasza z Akwinu z awerroizmem łacińskim”; Henryk Majkrzak, “Il problema dell’immortalità dell’anima in S. Tommaso d‘Aquino”; Jolanta Koszteyn, “Plio-Pleistocene Hominids: Epistemological and Taxonomic Problems”; Robert Janusz, “Abstrakcja, obiekty i cywilizacja globalna”; Bogdan Lisiak, “Alchemia Adama Kochańskiego SJ”; Tadeusz Ślipko, “Ewolucja Katolickiej Nauki Społecznej, ale jaka?”; Roman Darowski, “Józef Alojzy Dmowski SJ (1799-1879): Precursor of the Renewal of Thomism”; Franciscus Bargieł, “Adamus Quirinus Krasnodębski SJ (1628-1702) eiusque philosophicum opus”.

 • actualite
 • souspartieArticles
  • article
   Janusz SalamonCorresponding author
  • article
   Hans-Dieter MutschlerCorresponding author
  • article
   Erich J. HeindlCorresponding author
  • article
   Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
  • article
   Jolanta KoszteynCorresponding author
  • article
   Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
  • article
   Piotr AszykCorresponding author
  • article
   Tadeusz ŚlipkoCorresponding author
  • article
   Mikołaj KrasnodębskiCorresponding author
  • article
   Henryk MajkrzakCorresponding author
  • article
   Jolanta KoszteynCorresponding author
  • article
   Robert JanuszCorresponding authorORCID id
  • article
   Bogdan LisiakCorresponding authorORCID id
  • article
   Tadeusz ŚlipkoCorresponding author
  • article
   Roman DarowskiCorresponding author
  • article
   Franciscus Bargieł and Franciszek BargiełCorresponding author
 • souspartieReports
  • article
   Józef BremerCorresponding authorORCID id
  • article
   Roman DarowskiCorresponding author
 • souspartieObituaries
  • article
   Józef BremerCorresponding authorORCID id
 • souspartieBook Reviews