Roman DarowskiCorresponding author

Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku

Article
5 – 2000, pages 21-53
Date of online publication: 30 November 2020
Date of publication: 30 November 2000

Abstract

Poniższe opracowanie obejmuje zasadniczo wiek XX. Nawiązuje jednak do pewnych dokumentów i faktów z XIX w., które miały znaczny wpływ na kształt filozofii jezuitów w XX w. Chodzi zwłaszcza o nową wersję dawnej Ratio studiorum z 1832 r. oraz o encyklikę Aeterni Patris z 1879 r. Badając dzieje filozofii jezuitów w Polsce, można wyróżnić: 1) filozofia związana z nauczaniem, głównie w Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, oraz 2) filozofia pozaszkolna, a więc nie związana ścisłej z nauczaniem.

Cite this article

Darowski, Roman. "Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku." Forum Philosophicum 5 (2000): 21–53. doi:10.35765/forphil.2000.0501.2.