Roman DarowskiCorresponding author

Tadeusz Ślipko SJ
Biographisch-bibliographische Daten und philosophische Einsichten

Article
7 – 2002, pages 28-49
Date of online publication: 30 November 2020
Date of publication: 30 November 2002

Abstract

Powyższy artykuł jest znacznie skróconą i nieznacznie zmienioną wersją niemieckiego opracowania, które się ukazało w książce: Roman Darowski, Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku. Próba syntezy - Słownik autorów, Kraków 2001, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum - Wydawnictwo WAM, s. 306-329. Zamieszczona tam wersja polska zawiera m.in. pełną bibliografię prac T. Slipki.

Cite this article

Darowski, Roman. "Tadeusz Ślipko SJ. Biographisch-bibliographische Daten und philosophische Einsichten." Forum Philosophicum 7 (2002): 28–49. doi:10.35765/forphil.2002.0701.3.