Roman DarowskiCorresponding author

Jan Gerardinus SJ (1563-1606), jezuita belgijski, profesor filozofii w Polsce

Article
8 - 2003, pages 257-267
Date of online publication: 22 September 2016
Date of publication: 30 November 2003

Abstract

Pierwsza grupa jezuitów przybyła do Polski w jesieni 1564 r. Na początku następnego roku otwarli oni w Braniewie na Warmii kolegium z pięcioklasową szkołą średnią oraz Internat, zwany Konwiktem Szlacheckim. Już w r. 1566 wprowadzili wykłady dialektyki w klasie wymowy (retoryki) i kontynuowali je przez następne dwa lata. Wykłady te były początkowo przeznaczone dla konwiktorów oraz towarzyszących im zwykle wychowawców (tzw. pedagogów), a także dla eksternów. Pierwszym wykładowcą dialektyki w Braniewie był jezuita czeski Baltazar Hostounsky (1534-1600). W lecie 1565 r. został on wiceprowincjałem w Polsce z zadaniem czuwania nad kolegium w Braniewie, w którym naukę pobierało ponad 200 uczniów, oraz nad początkami fundacji kolegium w Pułtusku. Hostounsky uważał, ze system szkolny jezuitów należy przystosować do tradycji szkoły polskiej, m.in. przez wprowadzenie do programu nauczania matematyki, a zwłaszcza dialektyki.

Cite this article

Darowski, Roman. “Jan Gerardinus SJ (1563-1606), jezuita belgijski, profesor filozofii w Polsce.” Forum Philosophicum 8 (2004): 257–67. doi:10.35765/forphil.2003.0801.14.