Roman DarowskiCorresponding author

Prof. Jan Popiel SJ (1914-2003)

[Professor John Popiel S.J. (1914-2003)]

Article
9 - 2004, pages 267-272
Date of online publication: 29 August 2016
Date of publication: 30 November 2004

Abstract

Jan Popiel urodził się dnia 28 I 1914 r. w Brodnicy k. Śremu w Wielkopolsce w głęboko religijnej rodzinie ziemiańskiej. Był synem Michała i Jadwigi z Mańkowskich. Młodość spędził wraz z pięciorgiem rodzeństwa w majątku rodzinnym w Wójczy k. Pacanowa. Dwie jego siostry obrały zakonny stan życia w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego (Urszulanki Szare). Pierwszą i drugą klasę gimnazjalną Jan przerabiał prywatnie w latach 1923-1925 i pod koniec roku zdawał egzaminy w Gimnazjum św. Anny w Krakowie (po II wojnie światowej Liceum B. Nowodworskiego). Następne kilka miesięcy wykorzystał na naukę języka niemieckiego (1925/1926). Od 1926 do 1932 r. kształcił się w prowadzonym przez jezuitów zakładzie naukowo-wychowawczym Stella Matutina w Feldkirch, Vorarlberg, w Austrii . Osiem klas gimnazjum klasycznego zakończył egzaminem maturalnym w 1932 r. Maturę nostryfikował przed Komisją Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego (20 II 1933).

Keywords

Cite this article

Darowski, Roman. “Prof. Jan Popiel SJ (1914-2003).” Forum Philosophicum 9 (2004): 267–72. doi:10.35765/forphil.2004.0901.18.