Roman DarowskiCorresponding author

Adrian Miaskowski SJ (1657-1737) jako filozof

Article
6 – 2001, pages 203-221
Date of online publication: 30 November 2020
Date of publication: 30 November 2001

Abstract

Adrian Miaskowski należy do wybitniejszych jezuitów polskich na przełomie XVII i XVIII w. Był pedagogiem, autorem Dialektyki, płodnym pisarzem w dziedzinie teologii, rektorem kilku kolegiów i prowincjałem jezuitów. W dotychczasowej literaturze istnieje na jego temat sporo dłuższych lub krótszych tekstów i wzmianek, a jego nazwisko figuruje w wielu encyklopediach i słownikach, na czele z Polskim Słownikiem Biograficznym. Jednakże jego poglądy filozoficzne nie były dotąd przedmiotem zainteresowania. Niniejsze krótkie opracowanie ma za cel wypełnić tę lukę. Zawiera biografię Miaskowskiego, przegląd treści Dialektyki i zawartych w niej poglądów, oceny Dialektyki oraz omówienie elementów filozofii człowieka i filozofii Boga, zawartych w traktatach teologicznych Miaskowskiego.

Cite this article

Darowski, Roman. "Adrian Miaskowski SJ (1657-1737) jako filozof." Forum Philosophicum 6 (2001): 203–21. doi:10.35765/forphil.2001.0601.11.