Roman DarowskiCorresponding author

Philosophy of the Jesuits in Lithuania since the 16th until the 18th Century

Article
12/2 - Fall 2007, pages 323-332
Date of online publication: 15 November 2007
Date of publication: 01 November 2007

Abstract

In the philosophy of the Jesuits of this period one can distinguish philosophy connected with teaching, i.e. taught at schools led by the Jesuits, and Civic philosophy, not connected directly with teaching. This was mainly social, economic, and political philosophy, especially philosophy of the state, law and the like.

Keywords

Cite this article

Darowski, Roman. “Philosophy of the Jesuits in Lithuania since the 16th until the 18th Century.” Forum Philosophicum 12, no. 2 (2007): 323–32. doi:10.35765/forphil.2007.1202.24.

Bibliography

Bargieł, Franciszek. “Prawodawstwo jezuickie dla studiów filozoficznych w Polsce i na Litwie w polowie XVIII wieku.” In Philosophiae & musicae. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 75-lecia urodzin księdza profesora Stanisława Ziemiańskiego SJ, edited by Roman Darowski, 245–259. Cracow: Ignatianum / WAM, 2006.

Czerkawski, Jan. Humanizm i scholastyka: studia z dziejów kultury filozoficznej w Polsce w XVI i XVII wieku. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1992.

Darowski, Roman. “First Aristotelians of Vilnius.” Organon 15 (1979): 71–91.

Darowski, Roman. Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku. Cracow: Fakultet Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, 1994.

Darowski, Roman. “La philosophie dans les collèges des Jésuites en Pologne au XVIe siècle.” Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 43, no. 1–2 (1996): 154–170.

Darowski, Roman. “La Philosophie des jésuites en Pologne du XVIᵉ au XVIIIᵉ siècle. Essai de synthèse.” Forum Philosophicum 2 (1997): 211–242. doi:10.5840/forphil1997223.

Darowski, Roman, ed. Philosophiae & musicae. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 75-lecia urodzin księdza profesora Stanisława Ziemiańskiego SJ. Cracow: Ignatianum / WAM, 2006.

Darowski, Roman. Studia z filozofii jezuitów w Polsce w XVII i XVIII wieku. Cracow: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, 1998.

Darowski, Roman. Studies in Philosophy of Jesuits in Poland in the 16th 18th Centuries. Cracow: Ignatianum, 1999.

Domański, Juliusz, Zbigniew Ogonowski, and Lech Szczucki. Zarys dziejów filozofii w Polsce XIII–XVII. Warszawa: Państwowe Wydanictwo Naukowe, 1989.

Giard, Luce, ed. Les Jésuites à la Renaissance. Système éducatif et production du savoir. Paris: Presses universitaires de France, 1995.

Grzebień, Ludwik, and Stanisław Obirek, eds. Jezuici a kultura polska: materiały sympozjum z okazji Jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491–1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540–1990). Cracow: WAM, 1993.

Jadacki, Jacek Juliusz. Sławni Wilnianie. Filozofowie. Wilno: Wydawnictwo Polskie, 1994.

Lohr, Charles H. “Les jesuites et l'aristotelisme du XVIe siecle.” In Les Jésuites à la Renaissance. Système éducatif et production du savoir, edited by Luce Giard, 79–91. Paris: Presses universitaires de France, 1995.

Nowak, Ludwik. “Gnozeologiczne pogllldy Marcina Smigleckiego.” In Z historii polskiej logiki, edited by Waldemar Voisé and Zofia Skubala-Tokarska, 113–172. Wrocław: Ossolineum, 1981.

Nowak, Ludwik. “Les idees gnoseologiques de Marcin Smiglecki.” Organon 16–17 (1980–1982): 135–150.

Piechnik, Ludwik. Dzieje Akademii Wileńskiej. 4 vols. Rzym: Apud Institutum Historicum Societatis Jesu, 1983–1990.

Plečkaitis, Romanas. “Nowa myśl filozoficzna i przyrodnicza w czasach rozkwitu jezuickiej Akademii Wileńskiej.” In Jezuici a kultura polska: materiały sympozjum z okazji Jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491–1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540–1990), edited by Ludwik Grzebień and Stanisław Obirek, 269–277. Cracow: WAM, 1993.

Plečkaitis, Romanas. “Początki logiki matematycznej w jezuickiej Akademii Wilenskiej.” In Jezuicka ars educandi. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Piechnikowi, edited by Maria Wolańczyk and Stanisław Obirek, 181–198. Cracow: WAM 1995.

Plečkaitis, Romanas. “Vijana Petras.” In Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai, 317–319. Vilnius,1980.

Plečkaitis, Romanas. Lietuvos filosofijos istorija. Vol. 1, Viduramžiai—Renesansas—Naujieji amžiai. Vilnius: Kultūros, Filosofijos ir Meno Institutas, 2004.

Plečkaitis, Romanas. “The history of philosophy in Lithuania (I).” Forum Philosophicum 10 (2005): 159–166.

Plečkaitis, Romanas. “Filozofia prawa w dawnym Uniwersytecie Wilenskim.” In Philosophia vitam alere. Prace dedykowane księdzu profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ z okazji 70-lecia urodzin, edited by Stanislaw Ziemiański, 513–530. Cracow: Ignatianum / WAM, 2005.

Pyszka, Stanisław. Professori di Vilna in difesa dei diritti umani dei contadini negli anni dal 1607 al 1657. Rome: Pontificia Universitas Gregoriana, 1987.

Pyszka, Stanisław. “L'insegnamento della filosofia morale ne lie scuole dei gesuiti polacchi e Lituani ed in particolare nell' Accademia di Vilna 1642–1774.”In Philosophia vitam alere. Prace dedykowane księdzu profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ z okazji 70-lecia urodzin, edited by Stanislaw Ziemiański, 569–588. Cracow: Ignatianum / WAM, 2005.

Pyszka, Stanisław. “L'insegnamento della philosophia moralis nell' Universita di Vilna nel XVII secolo alia luce dei manuali.” In Philosophiae & musicae. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 75-lecia urodzin księdza profesora Stanisława Ziemiańskiego SJ, edited by Roman Darowski, 559–584. Cracow: Ignatianum / WAM, 2006.

Skrzypek, Marian, ed. Filozofia i myśl społeczna w latach 1700–1830. Warszawa: Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2000.

Voisé, Waldemar, and Zofia Skubala-Tokarska, eds. Z historii polskiej logiki. Wrocław: Ossolineum, 1981.

Was̨ik, Wiktor. Historia filozofii polskiej. Vol 1, Scholastyka, Renesans, Oświecenie. Warszawa: PAX, 1959.

Wolańczyk, Maria, and Stanisław Obirek, eds. Jezuicka ars educandi. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Piechnikowi. Cracow: WAM 1995.

Ziemiański, Stanisław, ed. Philosophia vitam alere. Prace dedykowane księdzu profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ z okazji 70-lecia urodzin. Cracow: Ignatianum / WAM, 2005.

Copyright