Stanisław Ziemiański

Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
Time and Its Philosophical Implications
Issues » 13/1 - Spring 2008 » Articles
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
Ruch unieruchomiony
Issues » 11 - 2006 » Articles
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
Maryniarczyk, Andrzej, ed. Powszechna Encykopedia Filozofii
Issues » 11 - 2006 » Book Reviews
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author, Roman DarowskiCorresponding author and Editors
Bogdan Lisiak SJ: Adam Adamandy Kochański (1631-1700). Studium z dziejów filozofii i nauki w Polsce w XVII wieku
Issues » 11 - 2006 » Book Reviews
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author, Roman DarowskiCorresponding author and Editors
Bogdan Lisiak, ed.: Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657–1699)
Issues » 11 - 2006 » Book Reviews
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
Wchodzenie w Byt
Issues » 10 - 2005 » Articles
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
Powszechna Encyklopedia Filozofii
Issues » 10 - 2005 » Book Reviews
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
Hans-Dietrich Mutschler. Naturphilosophie
Issues » 10 - 2005 » Book Reviews
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
Jedna czy wiele dusz?
Issues » 9 - 2004 » Articles
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
Kilka uwag w związku z Refleksjami Jolanty Koszteyn
Issues » 9 - 2004 » Articles
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
Possibility - Actuality - God
Issues » 8 - 2003 » Articles
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
Vittorio Possenti. Filosofia e rivelazione, Un contributo al dibattito su ragione e fede [Filozofia a objawienie. Przyczynek do debaty na temat rozumu i wiary]
Issues » 8 - 2003 » Book Reviews
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
Ruch przestrzenny jako stan
Issues » 1 – 1996 » Articles
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
Some Remarks on the Criticism of the Proofs for the Existence of God Presented in 'Religion. If There Is no God' by L. Kołakowski
Issues » 2 – 1997 » Articles
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
Spór o przygodność
Issues » 2 – 1997 » Articles
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
Mirosław Szczyrba. Afirmacja Boga i życie moraine w ujęciu Jerzego Mirewicza SJ [Anerkennung der Existenz Gottes und moralisches Verhalten - nach Meinung von Jerzy Mirewicz SJ]
Issues » 2 – 1997 » Book Reviews
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
Filozoficzne implikacje ortodoksyjnej interpretacji teorii kwantów
Issues » 3 – 1998 » Articles
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
Ontological Fundaments of the Responsibility for Human Actions
Issues » 4 – 1999 » Articles
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
Spór o argumenty na istnienie Boga (Recenzja książki "Wiedzieć, że jest Bóg" Ludwika Wciórki)
Issues » 4 – 1999 » Book Reviews
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
Filozofia analityczna a argument z przygodności
Issues » 5 – 2000 » Articles
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
Jan Dorda SJ (1891-1971), Scientist and Philosopher
Issues » 6 – 2001 » Articles
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
Die Abhängigkeitsrelation in der Argumentation für die Existenz Gottes
Issues » 7 – 2002 » Articles
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
Jan Dorda. Studium o przyczynowości sprawczej z zastosowaniem w kosmologii i w teodycei [A Study of Efficient Causality as Applied to Cosmology and Theodicy]
Issues » 7 – 2002 » Book Reviews
Stanisław ZiemiańskiCorresponding author
Jorg Disse. Kleine Geschichte der abendländischen Metaphysik, Von Platon bis Hegel, [Krótka historia metafizyki zachodniej. Od Platona do Hegla]
Issues » 7 – 2002 » Book Reviews

Authors »