Stanisław ZiemiańskiCorresponding author

Jedna czy wiele dusz?

[Is There One or Many Souls?]

Article
9 - 2004, pages 73-92
Date of online publication: 29 August 2016
Date of publication: 30 November 2004

Abstract

Tradycyjny pogląd na strukturę człowieka zawierał w sobie tezę, że człowiek składa się z ciała i duszy. Nawiązywał on do biblijnego opisu stworzenia człowieka z prochu ziemi. Po utworzeniu z tego prochu odpowiedniego kształtu Bóg tchnął wen ducha. Wtedy dopiero człowiek stal się „duszą żyjącą”. Teza ta jest zbieżna z platońską koncepcją człowieka, według której człowiek to ciało, w którym dusza jako substancja niematerialna znajduje się jak w więzieniu. Po śmierci dusza opuszcza to więzienie i staje się wolna. W innym ujęciu Platona dusza jest bytem kompletnym, który kieruje ciałem. Inaczej pojmował strukturę człowieka Arystoteles. Odrzuciwszy platońską naukę o ideach i o preegzystencji dusz, przedstawia strukturę człowieka jako złożenie z materii, która sama z siebie jest nieokreślona, i z formy czyli substancji niekompletnej, posiadającej w sobie pełne określenie i bogactwo treści.

Keywords

Cite this article

Ziemiański, Stanisław. “Jedna czy wiele dusz?” Forum Philosophicum 9 (2004): 73–92. doi:10.35765/forphil.2004.0901.4.