Stanisław ZiemiańskiCorresponding author

Jorg Disse. Kleine Geschichte der abendländischen Metaphysik, Von Platon bis Hegel, [Krótka historia metafizyki zachodniej. Od Platona do Hegla]

Article
7 – 2002, pages 283-285
Date of online publication: 30 November 2020
Date of publication: 30 November 2002

Abstract

Jörg Disse, urodzony w 1959 r., po uzyskaniu stopnia doktora i po habilitacji pracował jako docent w Papieskim Uniwersytecie „Gregorianum" w Rzymie, a obecnie wykłada na Wydziale Teologicznym Wyższej Szkoły w Lucernie. Opublikował wiele prac naukowych, które cechują się zarazem rzetelnością i przystępnością. Krótka historia metafizyki zachodniej posiada także te dwa przymioty. Odznacza się dużą erudycją, a zarazem czyta się ją łatwo i z zainteresowaniem.

Cite this article

Stanisław Ziemiański. "Jorg Disse. Kleine Geschichte der abendländischen Metaphysik, Von Platon bis Hegel, [Krótka historia metafizyki zachodniej. Od Platona do Hegla]." Forum Philosophicum 7 (2002): 283–5. doi:10.35765/forphil.2002.0701.25.