Stanisław ZiemiańskiCorresponding author

Ruch unieruchomiony

[Movement Immobilized]

Article
11 - 2006, pages 95-106
Date of online publication: 15 June 2015
Date of publication: 01 November 2006

Abstract

This article discusses the problem of movement. The meaning of the term “movement” has undergone more changes in the course of history than any other term. The main change has been the immobilizing of movement. To show this, the author briefly presents the vicissitudes of its development from antiquity to the present. The relation between force and movement is also considered. In this matter the author follows the approach of Fr. John Dorda SJ, who proves that forces are not efficient causes, but rather formal causes. The fields of forces do not influence movement generally, but only its shape and trajectory. To illustrate this, four cases are presented and the Lorentzian equation is adduced. The problem of the ontological status of movement has been discussed at some length. It is argued that movement cannot be reduced to geometrical relations alone.

Keywords

Cite this article

Ziemiański, Stanisław. “Ruch unieruchomiony.” Forum Philosophicum 11 (2006): 95–106. doi:10.35765/forphil.2006.1101.7.

Bibliography

Bejze, Bohdan, ed. Studia z filozofii Boga. Vol. 1. Warsaw: Akademia Teologii Katolickiej, 1968.

Dorda, Jan Karol. Studium o przyczynowości sprawczej z zastosowaniami w kosmologii i w teodycei. Cracow: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, 2001.

Galilei, Galileo. Dialog o dwu najważniejszych układach świata, Ptolemeuszowym i Kopernikowym. Translated by and Edward Ligocki. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953.

Gawecki, Bolesław Józef. Zagadnienie przyczynowości w fizyce. Warsaw: PAX, 1969.

Ingarden, Roman. Spór o istnienie świata. Vol. 2, Ontologia formalna, translated by Danuta Gierulanka. Warsaw: Polska Akadmia Umiejętności, 1948.

Kłósak, Kazimierz. “Zagadnienie punktu wyjścia kinetycznej argumentacji za istnieniem Boga.” Studia Philosophiae Christianae 4, no. 2 (1968): 75–111.

Krąpiec, Mieczysław Albert. “O poprawne rozumienie kinetycznego dowodu na istnienie Boga u św. Tomasza.” Polonia Sacra 6 (1953): 93–113.

Kowalczyk, Stanisław. Filozofia Boga. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993.

Leibniz, Gottfried Wilhelm. Nowe rozważania dotyczac̨e rozumu ludzkiego. 2 vols. Translated by Izydora Dam̨bska. Warsaw: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1955.

Masi Robertus. “O pierwszej drodze.” In Studia z filozofii Boga, vol. 1, edited by Bohdan Bejze: 95–132. Warsaw: Akademia Teologii Katolickiej, 1968.

McLaughlin, Thomas J. “Aristotelian Mover-Causality and the Principle of Inertia.” International Philosophical Quarterly 38, no. 2 (1998): 137–151. doi:10.5840/ipq19983823.

Copyright