Jolanta KoszteynCorresponding author

Problem pochodzenia dusz ludzkich
Refleksje na temat artykułu Stanisława Ziemiańskiego pt. Jedna czy wiele dusz?
[The Problem of the Origin of Human Souls. Comments on the Paper Is There One or Many Souls? by Stanisław Ziemiański]

Article
9 - 2004, pages 93-106
Date of online publication: 29 August 2016
Date of publication: 30 November 2004

Abstract

W artykule Jedna czy wiele dusz? Stanisław Ziemiański SJ omawia dwa stanowiska dotyczące problemu genezy duszy ludzkiej – kreacjonizm i traducjanizm. Według nauki Kościoła Katolickiego „każda dusza duchowa jest bezpośrednio stwarzana przez Boga (por. Pius XII, enc. Humani generis: DS 3896; Paweł VI, Wyznanie wiary Ludu Bożego, 8.) nie jest ona 'produktem' rodziców - i jest nieśmiertelna (Por. Sobór Laterański V (1513): DS 1440.), nie ginie więc po jej oddzieleniu się od data w chwili śmierci i połączy się na nowo z ciałem w chwili ostatecznego zmartwychwstania" (KE3C 366). Jest to stanowisko kreacjonizmu osobowych, indywidualnych dusz ludzkich. Natomiast traducjanizm stoi na stanowisku, że dusza ludzka jest przekazywana dziecku przez rodziców. Pan Bóg stworzył duszę ludzką tylko jeden raz - w momencie powołania do istnienia naszych Prarodziców (wg tradycji biblijnej Adama i Ewy). I ta „jedna jedyna" dusza przekazywana jest w procesie biologicznego rozmnazania się osób ludzkich (por. Dubray 1912).

Keywords

Cite this article

Koszteyn, Jolanta. “Problem pochodzenia dusz ludzkich. Refleksje na temat artykułu Stanisława Ziemiańskiego pt. Jedna czy wiele dusz?” Forum Philosophicum 9 (2004): 93–106. doi:10.35765/forphil.2004.0901.5.