Piotr AszykCorresponding author

Opinie wczesnochrześcijańskich i scholastycznych myślicieli na temat decyzji pacjenta o rezygnacji z interwencji medycznych

[Views of Early Christian and Scholastic Thinkers on the Issue of Withdrawing Medical Treatment]

Article
9 - 2004, pages 111-126
Date of online publication: 29 August 2016
Date of publication: 30 November 2004

Abstract

We współczesnych dyskusjach dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu etyki medycznej sporo uwagi poświęca się kwestii odstąpienia od interwencji medycznej lub zasadności stosowania pewnych rodzajów terapii nie rokujących poprawy stanu zdrowia chorej osoby. W publikacjach autorów chrześcijańskich tematyka ta nie zajmowała nigdy centralnego miejsca, aczkolwiek różnego typu kwestie dotyczące kontynuacji bądź przerwania leczenia znaleźć można już na kartach wczesnochrześcijańskich filozoficznych i teologicznych traktatów i rozpraw. Dopiero współcześnie w związku z szybkim rozwojem nauk medycznych poświęca się temu zagadnieniu więcej uwagi. Niniejszy artykuł przedstawia poglądy wybranych wczesnochrześcijańskich i scholastycznych myślicieli na kwestię odstąpienia od interwencji medycznych. Zachowane do naszych czasów teksty i opinie różnych autorów pozwoli nam, w pewnym stopniu, zrozumieć historyczny kontekst oraz kulturowe uwarunkowania proponowanych wówczas rozstrzygnięć etycznych.

Keywords

Cite this article

Aszyk, Piotr. “Opinie wczesnochrześcijańskich i scholastycznych myślicieli na temat decyzji pacjenta o rezygnacji z interwencji medycznych.” Forum Philosophicum 9 (2004): 111–26. doi:10.35765/forphil.2004.0901.7.