Piotr AszykCorresponding author

The Philosophical Concepts in Ryszard Otowicz’s Bioethics

Article
11 - 2006, pages 69-80
Date of online publication: 15 June 2015
Date of publication: 01 November 2006

Abstract

This article presents a general overview of philosophical issues undertaken in the work of Richard Otowicz (1953–2003), Jesuit and Professor of Moral Theology at the Pontifical Faculty of Theology in Warsaw. Within the set of views developed by him, the theological perspective undoubtedly assumes pride of place. Often, however, he refers to philosophical issues from which, in his opinion, one cannot escape—issues that bear directly on human life. What is especially striking is Otowicz’s hypothesis that bioethics is a kind of self-defense reflex of mankind, who are attempting by means of it to intellectually grasp the issues relating to the unlimited expansion of technology. Developments and changes observed in the world are forcing humanity to rethink very fundamental issues, such as interpersonal relationships or the relationship of man to nature.

Keywords

Cite this article

Aszyk, Piotr. “The Philosophical Concepts in Ryszard Otowicz’s Bioethics.” Forum Philosophicum 11 (2006): 69–80. doi:10.35765/forphil.2006.1101.5.

Bibliography

Aszyk, Piotr. Bioetyka: naglące pytania. Warsaw: Rhetos, 2005.

Grzebień, Ludwik, ed. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995. Cracow: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Instytut Kultury Religijnej, 1996.

Machinek, Marian, ed. Ósmy dzień stworzenia?: etyka wobec możliwości inżynierii genetycznej. Olsztyn: SQL, 2001.

Młotek, Antoni, and Tadeusz Reroń, eds. Życie—dar nienaruszalny: wokół encykliki “Evangelium Vita.” Wrocław: Papieski Fakultet Teologiczny, 1995.

Otowicz, Ryszard. “Capital punishment A current Issue.” The Review of Comparative Law 3 (1989): 109–125.

Otowicz, Ryszard. “Czy terapeutyczny cel usprawiedliwia wszystkie środki? Etyczne Problemy diagnozy i terapii genetycznej.” In Ósmy dzień stworzenia? Etyka wobec możliwości inżynierii genetycznej, edited by Marian Machinek, 183–204. Olsztyn: SQL, 2001

Otowicz, Ryszard. “Etyczna ocena heterologicznych technik prokreacyjnych.” Przegląd Powszechny 108, no. 11(1991): 279–291.

Otowicz, Ryszard. “Etyczne aspekty technicznej ingerencji w proces przekazywania życia ludzkiego.” Przegląd Powszechny 107, no. 11 (1990): 224–238.

Otowicz, Ryszard. Etyka życia: bioetyczny i teologiczny kontekst problematyki życia poczętego. Cracow: WAM, 1998.

Otowicz, Ryszard. Ideologia a moralno-społeczne nauczanie Kościoła. Warsaw: Bobolanum, 1991.

Otowicz, Ryszard. “Ideologiczne zagrożenia daru życia w centrum uwagi współczesnej kwestii społecznej.” In Życie—dar nienaruszalny: wokół encykliki “Evangelium Vita, edited by Antoni Młotek, and Tadeusz Reroń, 193–204. Wrocław: Papieski Fakultet Teologiczny, 1995.

Otowicz, Ryszard. “Macierzyństwo zastępcze—wyzwolenie czy zniewolenie?” In Bioetyka: naglące pytania, edited by Piotr Aszyk. Warsaw: Rhetos, 2005.

Otowicz, Ryszard. “Osiągnięcia techniki medycznej wyzwaniem dla etyki i prawa.” Przegląd Powszechny 113, no. 7–8 (1996): 39–47.

Otowicz, Ryszard. “Podstawowe problemy społeczne i etyczne związane z HIV/AIDS.” Bobolanum 9, no. 2 (1998):413–429.

Otowicz, Ryszard. “Serce do wymiany Etyczne aspekty transplantacji organów.” Bioetyka: naglące pytania, edited by Piotr Aszyk, 135–151. Warsaw: Rhetos, 2005.

Otowicz, Ryszard. “The Bioethical and Theological Context of the Problem of Conceived Life.” Studia Bobolanum 4 (2003): 141–146.

Otowicz, Ryszard. “W poszukiwaniu Absolutu w etyce.” Bobolanum 4 (2009): 201–214.

Ślipko, Tadeusz. Granice życia: dylematy współczesnej bioetyki. Cracow: WAM, 1994.

Copyright