Stanisław Obirek

Stanisław ObirekCorresponding authorORCID id
Jezuicka filozofia państwa w Polsce, 1564–1668
Issues » 1 – 1996 » Articles
Stanisław ObirekCorresponding authorORCID id
Teologia naturalna. Filozoficzna problematyka Boga (Natural Theology. The Philosophical Approach to God)
Issues » 1 – 1996 » Book Reviews
Stanisław ObirekCorresponding authorORCID id
Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku
Issues » 1 – 1996 » Book Reviews
Stanisław ObirekCorresponding authorORCID id
The Jesuits and the Polish Sarmatianism
Issues » 3 – 1998 » Articles
Stanisław ObirekCorresponding authorORCID id
Jezuici a polski sarmatyzm
Issues » 3 – 1998 » Articles
Stanisław ObirekCorresponding authorORCID id
Sylwetki jezuickich publicystów i działaczy społecznych, 1872-1918, [Gesuiti pubblicisti e animatori sociali, 1872-1918]
Issues » 3 – 1998 » Book Reviews
Stanisław ObirekCorresponding authorORCID id
Andrzej Walicki. Polskie zmagania z wolnością [Polish Troubles in Freedom]
Issues » 6 – 2001 » Book Reviews
Stanisław ObirekCorresponding authorORCID id
Andrzej Walicki. Idea wolności u myślicieli rosyjskich. Studia z lat 1955-1959 [The Idea of Freedom amongst Russian Thinkers Studies from the years 1955-1959]
Issues » 6 – 2001 » Book Reviews

Authors »