Stanisław ObirekCorresponding authorORCID id

Jezuici a polski sarmatyzm

Article
3 – 1998, pages 239-246
Date of online publication: 30 November 2020
Date of publication: 30 November 1998

Abstract

Jezuici nie mieli łatwej drogi do Polski. Wprawdzie niektórzy biskupi, tacy jak Stanisław Hozjusz czy jego późniejszy następca na biskupstwie warmińskim: Marcin Kromer, czynili starania u władz rzymskich, by ich do Rzeczypospolitej sprowadzić, widząc w nich skuteczne narządzie pomocne przy wprowadzaniu w życie reform Soboru Trydenckiego, lecz starania te były raczej odosobnione i nie znajdywały większego zrozumienia w ówczesnym episkopacie, o innych grupach społecznych nie wspominając.

Cite this article

Obirek, Stanisław. "Jezuici a polski sarmatyzm." Forum Philosophicum 3 (1998): 239–46. doi:10.35765/forphil.1998.0103.15.