Robert Janusz

Robert JanuszCorresponding authorORCID id
Ontology in Astronomy
Issues » 12/2 - Fall 2007 » Articles
Robert JanuszCorresponding authorORCID id
The Center for Interdisciplinary Studies in Cracow
Issues » 11 - 2006 » Reports
Robert JanuszCorresponding authorORCID id
Józef Bremer S.J.: Jak to jest być świadomym? Analityczne teorie umysłu a problem świadomości
Issues » 11 - 2006 » Book Reviews
Robert JanuszCorresponding authorORCID id
Józef W. Bremer. Wprowadzenie do logiki
Issues » 10 - 2005 » Book Reviews
Robert JanuszCorresponding authorORCID id
Georg Schuppener, Karel Mačák. Stanislav Vydra (1741-1804). Zwischen Elementarmathematik und nationaler Wiedergeburt
Issues » 10 - 2005 » Book Reviews
Robert JanuszCorresponding authorORCID id
Abstrakcja, obiekty i cywilizacja globalna
Issues » 9 - 2004 » Articles
Robert JanuszCorresponding authorORCID id
Georg Schuppener. Jesuitische Mathematik in Prag im 16, und 17, Jahrhundert (1556-1654) [Jezuicka matematyka w Pradze w XVI i XVII wieku]
Issues » 6 – 2001 » Book Reviews

Authors »