Robert JanuszCorresponding authorORCID id

Georg Schuppener. Jesuitische Mathematik in Prag im 16, und 17, Jahrhundert (1556-1654) [Jezuicka matematyka w Pradze w XVI i XVII wieku]

Article
6 – 2001, pages 275-278
Date of online publication: 30 November 2020
Date of publication: 30 November 2001

Abstract

Praca Georga Schuppenera stanowi owoc bogatych studiów rzadko badanego zagadnienia, jakim jest jezuicka matematyka, jej historyczne uwarunkowanie i rozwój. Jezuitów powszechnie uważa się bowiem za uprawiających raczej studia teologiczne lub humanistyczne. Niejednokrotnie próbowano także zdeprecjonować wpływ zakonu na powstanie nowoczesnego, naukowego szkolnictwa. Trudno było polemizować z tego typu stereotypami bez oparcia się na źródłach archiwalnych, których niedostępność sprawiała, ze nie można było kusić się choćby na rzeczową apologetykę, nie mówiąc już o poważniejszym Studium. „Mrówcza" praca Georga Schuppenera dyskredytuje nazbyt uproszczone i tendencyjne stereotypy o jezuickich studiach przedmiotów matematycznych. Studia te, bezpośrednio związane z nowym, pokopernikowym obrazem świata, ukazujący pośrednio także filozoficzne rozterki i rozstrzygnięcia jezuitów w tym trudnym okresie dziejów.

Cite this article

Janusz, Robert. "Georg Schuppener. Jesuitische Mathematik in Prag im 16, und 17, Jahrhundert (1556-1654) [Jezuicka matematyka w Pradze w XVI i XVII wieku]." Forum Philosophicum 6 (2001): 275–8. doi:10.35765/forphil.2001.0601.26.