Robert JanuszCorresponding authorORCID id

Georg Schuppener, Karel Mačák. Stanislav Vydra (1741-1804). Zwischen Elementarmathematik und nationaler Wiedergeburt

[Georg Schuppener, Karel Mačák: Stanislav Vydra (1741-1804). Between Elementary Mathematics and National Rebirth]

Article
10 - 2005, pages 290-291
Date of online publication: 03 August 2016
Date of publication: 30 November 2005

Abstract

Książka ta jest obszerną pracą o ścisłe historyczno-naukowym charakterze, przedstawiającą życie Stanisława Wydry, jezuity, profesora matematyki na Uniwersytecie w Pradze. Składa się ona z Wprowadzenia i rozdziałów poświęconych: oświeceniu i odrodzeniu narodowemu w Czechach; sytuacji uniwersytetu w Pradze, a w szczególności - Wydziału Filozoficznego; następnie – podręcznikom do matematyki na osiemnastowiecznym uniwersytecie w Pradze; życiu Stanisława Wydry oraz jego pracom naukowym - w tym kilku w szczególności, i wreszcie - jego oddziaływaniu na matematykę i kulturę Czech. Po Dodatku umieszczono wykaz literatury oraz szereg skorowidzów (studenci i miejscowości; ogólny indeks osób i miejscowości).

Cite this article

Janusz, Robert. “Georg Schuppener, Karel Mačák. Stanislav Vydra (1741-1804). Zwischen Elementarmathematik und nationaler Wiedergeburt.” Forum Philosophicum 10 (2005): 290–1. doi:10.35765/forphil.2005.1001.30.