Jerzy Koperek

Jerzy KoperekCorresponding author
Władza państwowa a społeczeństwo obywatelskie w świetle nauki społecznej Kościoła
Issues » 1 – 1996 » Articles
Jerzy KoperekCorresponding author
Współczesny liberalizm amerykański wobec kwestii społecznej
Issues » 2 – 1997 » Articles
Jerzy KoperekCorresponding author
Problem społeczny współczesnych przemian w kontekście krytyki kapitalizmu liberalnego ze stanowiska nauki społecznej Kościoła
Issues » 3 – 1998 » Articles
Jerzy KoperekCorresponding author
L'apporto di K. Wojtyła agli studi sulla moderna antropologia filosofica
Issues » 4 – 1999 » Articles
Jerzy KoperekCorresponding author
II concetto della persona umana nell'ambito del personalismo di Karol Wojtyła
Issues » 5 – 2000 » Articles

Authors »