Jerzy KoperekCorresponding author

Władza państwowa a społeczeństwo obywatelskie w świetle nauki społecznej Kościoła

Article
1 – 1996, pages 105-123
Date of online publication: 30 November 2020
Date of publication: 30 November 1996

Abstract

Katoicka nauka spoleczna koncentruje się wokół zagadnień godności osoby ludzkiej oraz wynikających z niej uprawnień indywidualnych i spolecznych. Jednym ze szczególnych uprawnień jest prawo do wolności obywatelskiej, wyrażające się w wolności działania, myślenia, przekonań religijnych i możliwości budowania spoleczeństwa obywatelskiego. Prawo do wolności jest często rozpatrywane także w kontekście różnych filozoficznych koncepcji, a zwłaszcza w filozofii liberalnej. We współczesnej historii Polski tego rodzaju myśl wolnościowa związana była z istnieniem opozycyjnych ugrupowań dysydenckich i politycznych. Interesującym zagadnieniem z punktu widzenia powstawania neoliberalnej idei wolnosci w ramach opozycji demokratycznej przed 1989 rokiem w Europie Środkowo-Wschodniej jest zwrócenie uwagi na
dwa podstawowe elementy myslenia na przekór komunistycznej tradycji. Pierwszym z tych zagadnieh jest problematyka autonomii jednostki. Drugie zagadnienie natomiast mozna okreslic mianem spoleczehstwa
obywatelskiego.

Cite this article

Koperek, Jerzy. “Władza państwowa a społeczeństwo obywatelskie w świetle nauki społecznej Kościoła.” Forum Philosophicum 1 (1996): 105–23. doi:10.35765/forphil.1996.0101.7.