Jerzy KoperekCorresponding author

Współczesny liberalizm amerykański wobec kwestii społecznej

Article
2 – 1997, pages 31-50
Date of online publication: 30 November 2020
Date of publication: 30 November 1997

Abstract

W wyniku przemian społecznych w wielu krajach demokratycznych, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych jako kolebce demokracji, dostrzega się zmiany nie tylko ideowe, ale i obrazu samego społeczeństwa, podkreślając choćby zmiany tradycyjnych cnót mieszczańskich społeczeństwa kapitalistycznego. W tym kontekście warto więc zauważyć, ze wszelkie przeobrażenia i „nowinki" odbywają się na bazie poszanowania podstawowych zasad systemu, tj. demokracji, wolnego rynku oraz wyraźnej dominacji drogi ewolucyjnej, a nie rewolucyjnej, co dla czytelnika polskiego może stanowić pozytywny aspekt wychowawczy. W niniejszym studium teoretyczne koncepcje filozoficzne filozofów Johna Rawlsa i George'a C. Lodge'a są zestawione z działalnością polityka praktyka Johna Fitzgeralda Kennedy’ego, który choć nie jest filozofem teoretykiem, to jednak należy do głównych przedstawicieli tzw. liberalizmu jakościowego. Jego pozycja w życiu społeczno-politycznym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej umożliwiła spopularyzowanie tego nurtu liberalnego w życiu publicznym społeczeństwa amerykańskiego.

Cite this article

Koperek, Jerzy. “Współczesny liberalizm amerykański wobec kwestii społecznej.” Forum Philosophicum 2 (1997): 31–50. doi:10.35765/forphil.1997.0201.4.