Jakub Pruś

Jakub PruśCorresponding authorORCID id
Krzysztof Czerniawski. Trzy wersje epistemicznej teorii prawdy
Dummett, Putnam, Wright
Issues » 23/1 - Spring 2018 » Book Reviews
Jakub PruśCorresponding authorORCID id
Piotr Warzoszczak. Fikcjonalizm modalny [Modal Fictionalism]
Book Review
Issues » 23/2 – Fall 2018 » Book Reviews
Jakub PruśCorresponding authorORCID id
Józef Bremer. Ludwiga Wittgensteina teoria odwzorowania w filozofii, mechanice, muzyce i architekturze
Book Review
Issues » 24/2 – Fall 2019 » Book Reviews

Authors »