Jakub PruśCorresponding authorORCID id

Józef Bremer. Ludwiga Wittgensteina teoria odwzorowania w filozofii, mechanice, muzyce i architekturze
Book Review

Article
Date of online publication: 20 December 2019
Date of publication: 20 December 2019