neo-scholasticism

Tadeusz ŚlipkoCorresponding author
Poglądy etyczne Mariana Morawskiego SJ
Issues » 9 - 2004 » Articles
Roman DarowskiCorresponding author
Józef Alojzy Dmowski SJ (1799-1879) Precursor of the Renewal of Thomism
Issues » 9 - 2004 » Articles

>> Keywords