Bogdan LisiakCorresponding authorORCID id

Koncepcja filozofii w korespondencji Adama Kochańskiego SJ z Gottfriedem Leibnizem

Article
8 - 2003, pages 237-248
Date of online publication: 22 September 2016
Date of publication: 30 November 2003

Abstract

Wiek XVII zaznaczył się w filozofii europejskiej wydarzeniami, które doprowadziły do trwałych zmian w intelektualnym obliczu starego kontynentu. Na owe wydarzenia składają się nie tylko prace Kartezjusza, otwierające przestrzeń do badań nad filozofią świadomości, lecz także procesy związane z powstaniem nowożytnego przyrodoznawstwa. Zostały one zapoczątkowane przez odkrycia Galileusza i znalazły swoje zwieńczenie w dziele Izaaka Newtona: Philosophiae naturalis principia mathematica (1687). Cechą charakterystyczną wspomnianego stulecia jest żywa wymiana myśli naukowej poprzez zakładanie towarzystw naukowych, jak również przez korespondencji prowadzoną pomiędzy przedstawicielami różnych dziedzin nauki, filozofii i sztuki. O rozmiarach tej działalności świadczy chociażby zbiór 15 tysięcy listów zgromadzonych w Bibliotece Królewskiej w Hanowerze, które składają się na korespondencji niemieckiego filozofa Gottfrieda Wilhelma Leibniza (1646-1716). Spuścizna korespondencyjna zgromadzona w bibliotekach i rozsiana po różnych archiwach jest cennym źródłem materiałów do badań nad filozofią XVII wieku.

Cite this article

Lisiak, Bogdan. “Koncepcja filozofii w korespondencji Adama Kochańskiego SJ z Gottfriedem Leibnizem.” Forum Philosophicum 8 (2004): 237–48. 10.35765/forphil.2003.0801.12.