Józef BremerCorresponding authorORCID id

Sven K. Knebel. Wille, Würfel und Wahrscheinlichkeit Das System der moralischen Notwendigkeit in der Jesuitenscholastik 1550-1700 [Wola, los i prawdopodobieństwo. System konieczności moralnej w scholastyce jezuickiej 1550-1700]

Article
6 – 2001, pages 270-275
Date of online publication: 30 November 2020
Date of publication: 30 November 2001

Abstract

Sven K. Knebel wyklada filozofię w Freie Universität Berlin. Jego praca została przez tenże Uniwersytet przyjęta w roku 1998 jako podstawa habilitacji z zakresu filozofii (pierwotny tytuł: Das System der moralischen Notwendigkeit. Handlungsmetaphysik und Wahrscheinlichkeit in der Scholastik zwischen Molina und Leibniz, 1998). Lata 1550-1700 wymienione w tytule omawianej pracy, to okres pomiędzy ogłoszeniem Dekretu o usprawiedliwieniu na Soborze w Trydencie (1547) oraz ogłoszeniem Bulli Unigenitus (1713). Na koniec wspomnianego okresu przypadają lata życia G. Leibniza, 1646-1716. Knebel koncentruje się więc na 150 latach filozoficzno-teologicznych dysput, w których zasadniczym pytaniem było: jak w sposób spekulatywny mówić o Bożej i ludzkiej wolności z jednej strony oraz o związanej z nią moralnej konieczności z drugiej strony?

Cite this article

Bremer, Józef. "Sven K. Knebel. Wille, Würfel und Wahrscheinlichkeit Das System der moralischen Notwendigkeit in der Jesuitenscholastik 1550-1700 [Wola, los i prawdopodobieństwo. System konieczności moralnej w scholastyce jezuickiej 1550-1700]." Forum Philosophicum 6 (2001): 270–5. doi:10.35765/forphil.2001.0601.25.