Józef BremerCorresponding authorORCID id

Heinrich Watzka. Sagen und Zeigen. Die Verschränkung von Metaphysik und Sprachkritik beim frühen und späten Wittgenstein [Mówienie i pokazywanie. Splot metafizyki i krytyki języka u wczesnego i późnego Wittgensteina]

Article
6 – 2001, pages 266-269
Date of online publication: 30 November 2020
Date of publication: 30 November 2001

Abstract

W liście do B. Russella z 19 VIII 1919 r. L. Wittgenstein pisze: „Zasadniczy sprawy jest teoria o tym, co można wypowiedzieć w zdaniach - to znaczy za pomocy języka - (i, co na to samo wychodzi, pomyśleć), a czego nie można wyrazić w zdaniach lecz tylko pokazać. Jest to, moim zdaniem, główny problem filozofii." Tym właśnie problemem zajmuje się w swojej pracy H. Watzka, wykładowcy historii filozofii w Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej Sankt Georgen we Frankfurcie nad Menem. Omawiana książka jest skróconą wersją rozprawy doktorskiej: Logik und Metaphysik. Zur Statusbestimmung der Philosophie bei Wittgensein, obronionej przez Autora w 1997 roku w Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Cite this article

Bremer, Józef. "Heinrich Watzka. Sagen und Zeigen. Die Verschränkung von Metaphysik und Sprachkritik beim frühen und späten Wittgenstein [Mówienie i pokazywanie. Splot metafizyki i krytyki języka u wczesnego i późnego Wittgensteina]." Forum Philosophicum 6 (2001): 266–9. doi:10.35765/forphil.2001.0601.24.