Stanisław Ziemiański

Maryniarczyk, Andrzej, ed. Powszechna Encykopedia Filozofii
[Maryniarczyk, Andrzej, ed. Universal Encyclopaedia of Philosophy]

Book review
11 - 2006, pages 282–283
Date of online publication: 15 June 2015
Date of publication: 01 November 2006

Abstract

The article reviews the book Universal Encyclopaedia of Philosophy. Vol. 6, edited by Andrzej Maryniarczyk.

Keywords

Cite this article

Ziemiański, Stanisław. “ Andrzej Maryniarczyk, ed.: Powszechna Encyklopedia Filozofii. Vol. 6.” Forum Philosophicum 11 (2006): 282–283. doi:10.5840/forphil20061130.

Bibliography

Maryniarczyk, Andrzej, ed. Powszechna Encyklopedia Filozofii. Vol. 6. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005.

Copyright