Paweł Stanisław Czarnecki

Paweł Stanisław CzarneckiCorresponding author
Wojciech Słomski. Szkice o filozofii polskiej XX wieku [Drafts on Polish Philosophy of the 20th century]
Issues » 9 - 2004 » Book Reviews
Paweł Stanisław CzarneckiCorresponding author
Wojciech Słomski. W stronę człowieka, Wokół koncepcji filozofii Antoniego Kępińskiego [In the direction of man. About Antoni Kępiński's conception of philosophy]
Issues » 9 - 2004 » Book Reviews

Authors »