Stanisław Leśniak

Stanisław LeśniakCorresponding author
Stanisław Ziemiański red.: Philosophia vitam alere. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ z okazji 70-lecia urodzin
Issues » 11 - 2006 » Book Reviews
Stanisław LeśniakCorresponding author
Roman Darowski. Filozofia człowieka, Zarys problematyki - Antologia tekstów [Anthropologie philosophique. Esquisse de la problematique - Anthologie de textes]
Issues » 8 - 2003 » Book Reviews

Authors »