Aleksandra Derra

Aleksandra DerraCorresponding author
Piotr Sikora: Słowa i zbawienie. Dyskurs religijny w perspektywie filozofii Hilarego Putnama
Issues » 12/2 - Fall 2007 » Book Reviews
Aleksandra DerraCorresponding author
Explicit and Implicit Assumptions in Noam Chomsky's Theory of Language
Issues » 13/1 - Spring 2008 » Articles
Aleksandra DerraCorresponding author
Ireneusz Ziemiński: Śmierć, niesmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina
Issues » 13/2 - Fall 2008 » Book Reviews

Authors »