Aleksandra Derra

Ireneusz Ziemiński: Śmierć, niesmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina
[Ireneusz Ziemiński: Death, Immortality, the Meaning of Life. The Existential Dimension of Ludwig Wittgenstein's Philosophy]

Book review
13/2 - Fall 2008, pages 389–395
Date of online publication: 15 November 2008
Date of publication: 01 November 2008

Abstract

The article reviews the book Śmierć, nieśmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina [Death, Immortality, the Meaning of Life: The Existential Dimension of Ludwig Wittgenstein's Philosophy], by Ireneusz Ziemiński

Keywords

Cite this article

Derra, Aleksandra. “Ireneusz Ziemiński: Śmierć, nieśmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina.” Forum Philosophicum 13, no. 2 (2008): 389–395. doi:10.5840/forphil200813231

Bibliography

Ziemiński, Ireneusz. Śmierć, nieśmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina. Cracow: Aureus, 2006.

Copyright