' href="index.html?page=backend&format=rss&ident=4141" />

Józef BremerCorresponding authorORCID id

Wittgenstein's Nachlass: The Bergen Electronic Edition [Dzieła pośmiertne Wittgensteina: Bergeńskie Wydanie Elektroniczne]

Article
8 - 2003, pages 298-299
Date of online publication: 22 September 2016
Date of publication: 30 November 2003

Abstract

Jedynie na okolicznościowych wystawach ma się okazję zobaczyć żmudny proces powstawania od strony warsztatowej dzieła filozoficznego: kolejne szkice, uzupełnienia, podkreślenia, przekreślenia, doprecyzowania, notatki na marginesach. Omawiane elektroniczne wydanie prac Ludwiga Wittgensteina (1889-1951) - jednego z największych filozofów minionego stulecia - dostarcza nam takiej możliwości. Na ekranie własnego komputera możemy zobaczyć nie tylko „końcowe" (książkowe) wersje znanych jego prac, lecz również prowadzące do nich poszukiwania właściwej formy językowej. Wystarczy „kliknąć" i ukazują nam się zapisane w komputerze „pożółkle" poliniowane strony zeszytów zapełnionych zamaszystym pismem, luźne kartki maszynopisów. Teksty są zasadniczo w oryginale niemieckim, niektóre są po angielsku.

Cite this article

Bremer, Józef. “Wittgenstein’s Nachlass. The Bergen Electronic Edition.” Forum Philosophicum 8 (2004): 298–9. doi:10.35765/forphil.2003.0801.23.