Stanisław PyszkaCorresponding author

Ewolucja katolickiej nauki społecznej w latach 1891-2002

Article
8 - 2003, pages 121-150
Date of online publication: 22 September 2016
Date of publication: 30 November 2003

Abstract

Ogłoszenie encykliki Rerum novarum przez Leona XIII w dniu 15 maja 1891 roku dało początek temu, co dzisiaj nazywamy nauką społeczną Kościoła, ścisłej - Kościoła katolickiego, ponieważ Kościoły prawosławne nie podjęły tego tematu, zaś Kościoły protestanckie zajęły się problematyką społeczną dopiero w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku. Istnieje ogólna zgoda specjalistów co do łączenia narodzin nauki społecznej Kościoła z ogłoszeniem tej encykliki. Przedtem nie istniał oficjalny nurt nauczania społecznego, w kształcie zamierzonego ciągu formalnych wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Kościół pod koniec XIX stulecia stal się świadkiem radykalnych przemian politycznych, gospodarczych i społecznych oraz znalazł się w sferze różnorakich wpływów dominujących ideologii (CA, n . 4). Życie gospodarcze weszło w okres tzw. „drugiej rewolucji przemysłowej", przypadającej na lata 1870-1914. Rerum novarum uważa się powszechnie za początek nauczania społecznego Kościoła w jego nowoczesnym ujęciu (20L 1987). Wcześniej jedynie ostrzegano wiernych przed błędami (Grzegorz XVI, Mirari vos z 15 VIII 1832; Pius IX, Syllabus, 1864).

Cite this article

Pyszka, Stanisław. “Ewolucja Katolickiej Nauki Społecznej w latach 1891-2002.” Forum Philosophicum 8 (2004): 121–50. doi:10.35765/forphil.2003.0801.7.