Janusz SalamonCorresponding author

Locke i Newman: spór o paradygmat racjonalności w perspektywie epistemologii religii

Article
5 – 2000, pages 221-244
Date of online publication: 30 November 2020
Date of publication: 30 November 2000

Abstract

Ogłoszenie papieskiej encykliki „Fides et ratio" ożywiło dawny spór o stosunek wiary i rozumu. Pewnym przyczynkiem do dyskusji precyzującym stanowisko, które zmierza de godzenia pozornej sprzeczności wymogów wiary i rozumu może być analiza dziewiętnastowiecznej polemiki Newmana z Lockiem. Filozofia religii obydwu myślicieli jest osadzona w szerszym teoriopoznawczym horyzoncie, co pozwala pokazać, iż rozwiązania dylematów wiary i rozumu należy szukać u samych podstaw ludzkiego bycia i poznania, w warstwie metafizycznej i epistemologicznej.

Cite this article

Salamon, Janusz. "Locke i Newman: spór o paradygmat racjonalności w perspektywie epistemologii religii." Forum Philosophicum 5 (2000): 221–44. doi:10.35765/forphil.2000.0501.10.