Books received by Forum Philosophicum
Books Received

Information note
Date of online publication: 02 juillet 2015

1Publishers wishing their book to be reviewed in Forum Philosophicum are kindly asked to send a copy of the book to the Editors. This copy will be offered to potential reviewers.

2Prosimy instytucje związane z krakowskimi Jezuitami o przekazywanie redakcji egzemplarzy książek, których anglojęzyczna recenzja miałaby być wydrukowana w Forum Philosophicum. Będziemy dla takich książek poszukiwać recenzentów.

3The following books may be requested by authors who wish to write their reviews:

Copyright

© Forum Philosophicum