Scheler,Max

J. Edward HackettCorresponding author
Reviving Scheler’s Phenomenological Account of the Person for the 21st Century
Issues » 19/1 - Spring 2014 » Articles
Piotr Klepacki
Wartość miłości czy miłość wartości? W drodze do źródeł świadomości aksjologicznej Maxa Schelera
Issues » 08 - 2003 » Articles

>> Keywords