Artur Rybowicz

Artur RybowiczCorresponding author
Stanisław Kowalczyk. Filozofia kultury. Próba personalistycznego ujęcia problematyki [A Philosophy of Culture. The Inspirations of Personalism]
Issues » 2 – 1997 » Book Reviews
Artur RybowiczCorresponding author
Wprowadzenie do personalistycznej koncepcji wszechświata według Johna Macmurray (1891–1976)
Issues » 3 – 1998 » Articles

Authors »