Jan Sieg

Jan SiegCorresponding author
Myśl społeczna Jana Pawła II Studia i szkice pod redakcją Wiesława Piątkowskiego [Sozialphilosophie Johannes Paul II. Studien und Skizzen, zusammengestellt von Wiesław Piątkowski]
Issues » 6 – 2001 » Book Reviews
Jan SiegCorresponding author
Ewolucja nauki spolecznej Kosciola. Od Rerum novarum da Centesimus annus [Entwicklung der Soziallehre der Kirche. Von Rerum novarum bis Centesimus annus]
Issues » 6 – 2001 » Book Reviews
Jan SiegCorresponding author
Jakub Gorczyca. Chrystus i ethos. Szkice o etyce filozoficznej w kondycji chrześcijańskiej [Christus und Ethos. Skizze einer philosophischen Ethik in christlicher Beschaffenheit]
Issues » 5 – 2000 » Book Reviews

Authors »