Ludwik Grzebień

Ludwik GrzebieńCorresponding author
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995 [Encyclopaedia of Information on the Jesuits on the Territories of Poland and Lithuania, 1564-1995. Ed. L. Grzebień SJ]
Issues » 2 – 1997 » Book Reviews

Authors »