philosophy of reflection

Robert GrzywaczCorresponding authorORCID id
Joanna Barcik, ed.: Od filozofii refleksji do hermeneutyki. Francuska filozofia religii [De la philosophie reflexive à l'herméneutique. Philosophie française de la religion]
Issues » 13/1 - Spring 2008 » Book Reviews

>> Keywords