' href="index.html?page=backend&format=rss&ident=1771" />

Robert GrzywaczCorresponding authorORCID id

Joanna Barcik, ed.: Od filozofii refleksji do hermeneutyki. Francuska filozofia religii [De la philosophie reflexive à l'herméneutique. Philosophie française de la religion]

[Joanna Barcik, ed.: From Philosophy of Reflection to Hermeneutics. French Philosophy of Religion]

Article
13/1 - Spring 2008, pages 157-161
Date of online publication: 15 June 2008
Date of publication: 01 June 2008

Abstract

The article reviews the book Od filozofii refleksji do hermeneutyki. Francuska filozofia religii [De la philosophie reflexive à l'herméneutique. Philosophie française de la religion], edited by Joanna Barcik.

Keywords

Cite this article

Grzywacz, Robert. “Joanna Barcik, ed. De la philosophie reflexive à l'herméneutique: Philosophie française de la religion.” Forum Philosophicum 13, no. 1 (2008): 157–61. doi:10.35765/forphil.2008.1301.14.

Bibliography

Barcik, Joanna, ed. Od filozofii refleksji do hermeneutyki. Francuska filozofia religii. Cracow: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2007.

Copyright