Andrzej WiercinskiCorresponding authorORCID id

Urszula Zbrzeźniak. Genealogia i emancypacja
Studia nad współczesną filozofią polityki

Article
23/1 - Spring 2018, pages 139-143
Date of online publication: 18 July 2019
Date of publication: 18 July 2019

Abstract

This article reviews the book Genealogia i emancypacja. Studia nad współczesną filozofią polityki [Genealogy and Emancipation: Studies on Contemporary Political Philosophy].

Cite this article

Wierciński, Andrzej. “Urszula Zbrzeźniak. Genealogia i emancypacja: Studia nad współczesną filozofią polityki.” Forum Philosophicum 23, no. 1 (2018): 139–43. doi:10.35765/forphil.2018.2301.06.