Józef BremerCorresponding authorORCID id

Martin Heidegger i Ludwig Wittgenstein o milczeniu

Article
7 – 2002, pages 123-152
Date of online publication: 30 November 2020
Date of publication: 30 November 2002

Abstract

Przed laty w Philosophical Review opublikowano wyjątki z zapisków F. Waismanna pod tytułem Notatki z rozmów z Wittgensteinem (Notes on Talks with Wittgenstein). Obok angielskiego tłumaczenia zamieszczono niemiecki tekst rozmowy. Z niewyjaśnionych nigdy racji zarówno w tłumaczeniu, jak i w tekście niemieckim nie ukazał się tytuł „O Heideggerze" (On Heidegger). Tytuł ten występuje w rękopisie Waismanna. Z publikacji usunięto również pierwsze i ostatnie zdanie omawianego fragmentu notatek. Zdanie pierwsze brzmi: „Potrafię dobrze zrozumieć, co Heidegger rozumie przez Bycie (Sein) i Trwogę (Angst)”. Według wszelkiego prawdopodobieństwa Wittgenstein odwołuje się w tym miejscu do znanego artykułu Heideggera Co to jest metafizyka? (1929).

Cite this article

Bremer, Józef. "Martin Heidegger i Ludwig Wittgenstein o milczeniu." Forum Philosophicum 7 (2002): 123–52. doi:10.35765/forphil.2002.0701.7.