Janusz SalamonCorresponding author

Benjamin Tilghman. Wprowadzenie w filozofię religii [An Introduction to the Philosophy of Religion]

Article
5 – 2000, pages 276-281
Date of online publication: 30 November 2020
Date of publication: 30 November 2000

Abstract

Rezultaty badan filozofów religii związanych z nurtem analitycznym są w naszym kraju mało znane, w każdym razie znacznie mniej, niż na to zasługują. Tłumaczenia prac zaliczanych już do klasyki w tej dziedzinie badan filozoficznych można policzyć na palcach jednej ręki. Są to następujące pozycje: Ludwig Wittgenstein, Uwagi o religii i etyce; John L. Mackie, Cud teizmu; John Hick, Argumenty za istnieniem Boga; Alvin C. Plantinga, Bóg, wolność, zło; Richard Swinburne, Spójność teizmu, oraz cenna antologia ważniejszych esejów wydana w serii: Fragmenty filozofii analitycznej pod zbiorczym tytułem: Filozofia religii. Niedawno nakładem PWN, w cyklu publikacji z szeroko pojętego religioznawstwa, ukazał się przekład pierwszej pracy, którą można traktować jako elementarne wprowadzenie do zagadnień podejmowanych przez analityczną filozofię religii.

Cite this article

Salamon, Janusz. "Benjamin Tilghman. Wprowadzenie w filozofię religii [An Introduction to the Philosophy of Religion]." Forum Philosophicum 5 (2000): 276–81. doi:10.35765/forphil.2000.0501.17.