Józef BremerCorresponding authorORCID id

Ulf Jonsson. Foundations for Knowing God. Bernard Lonergan's Foundations for Knowledge of God and the Challenge from Antifoundationalism [Podstawy poznania Boga. Bernarda Lonergana podstawy poznania Bega i wyzwania ze strony antyfundacjonalizmu]

Article
5 – 2000, pages 268-271
Date of online publication: 30 November 2020
Date of publication: 30 November 2000

Abstract

Zagadnienia, na których skupia się Bernard J. F. Lonergan SJ (1904-1984), kanadyjski filozof i teolog, dotyczą głównie teorii poznania, logiki i metodologii. W czasie podstawowego kursu filozofii Lonergan studiował matematykę, co wywarło wpływ nie tylko na jego ogólne spojrzenie na filozofię i teologię, lecz także na rozumienie ich naukowych metod. Podstawowe dzieło Lonergana Insight (1957) było początkowo zaplanowane jako praca z zakresu metodologii teologicznej. W głównej mierze znajdujemy w niej filozoficzne studium nad ludzkim rozumowaniem: co właściwie czynię, gdy poznaję? O ile w Insight poznanie jest zasadniczo rozumiane jako czynność ścisłe intelektualna, o tyle w następnej kluczowej książce Method in Theology (1972) Lonergan odwojuje się także do odczuć, traktując je jako intencjonalne odpowiedzi na wartości.

Cite this article

Bremer, Józef. "Ulf Jonsson. Foundations for Knowing God. Bernard Lonergan's Foundations for Knowledge of God and the Challenge from Antifoundationalism [Podstawy poznania Boga. Bernarda Lonergana podstawy poznania Bega i wyzwania ze strony antyfundacjonalizmu]." Forum Philosophicum 5 (2000): 1–. doi:10.35765/forphil.2000.0501.15.